Share |

Tuotteistaminendreamstime_xs_18099066_vanha_kassakone.jpg

Lähtökohtaisesti tuotteistamisella tarkoitetaan palvelujen tai tuotteiden suunnittelua, kohdentamista ja hinnoittelua eri kohderyhmille sopiviksi. Useimmiten tuotteistaminen käsittää myös tuotekokonaisuuksien rakentamisen, joko pelkästään yrityksen omista tai omista sekä yhteistyökumppanin tuotteista ja palveluista.

Tarjoamamme palvelut tuotteistamiseen liittyen

  • kohderyhmävalinnat
  • tuote tai palvelukokonaisuuksien suunnittelu
  • yhteistyökumppaneiden hankinta (tarvittaessa)
  • hinnoittelu