Share |

Markkinointiviestinnän suunnittelu

Hyvin suunniteltu ja toteutettu markkinointiviestintä on avain yrityksen menestykseen, sillä hienoimmatkaan palvelut ja tuotteet eivät löydä ostajaansa ilman viestintää. Huolellisesti tehty markkinointiviestinnän suunnittelu maksaa myös siihen kulutetun ajan ja rah

an monin verroin takaisin. Lisäksi ammattilaisen apuna käyttäminen avaa usein uusia näkökulmia.

Markkinointiviestinnän suunnitelma koostuu yleensä seuraavista osioista:

  • taustat ja tarve
  • suunnitelma (toimenpiteet, välineet, mediat)
  • budjetointi
  • aikataulutus
  • seuranta

3127759_ml_vanha_puhelin.jpg