Share |

Yritysilme

Yrityksen tai yhteisön ilme on ratkaiseva tekijä yrityksen brändin rakentamisessa. Varsin usein myös yksittäiset tuotteet ovat kasvaneet brändeiksi. Brändi eli mielikuva yrityksestä tai tuotteesta muodostuu siitä millaisena asiakkaat kokevat tarjotut tuotteet tai palvelut. Yritysilmeen kokonaisvaltaisella suunnittelulla voimme pyrkiä vaikuttamaan siihen millaiseksi mielikuvat alkavat muodostua. Toisaalta mielikuvat voivat myös romahtaa, jos yrityksessä tehdään vääriä valintoja.

Yritysilme on hyvä suunnitella omien arvojen ja lähtökohtien pohjalta, jotta niitä olisi helppo toteuttaa käytännössä. Sitä kautta myös kohderyhmien valinta selkiytyy.dreamstime_xs_32674138_vanha_kamera.jpg

Yritysilme muodostuu mm. seuraavista tekijöistä

 • toimintaympäristö
  • yrityksen ulkoalueet ja ympäristö
  • toimitilojen sisustus
  • pukeutuminen
  • ajoneuvot
 • tuotteet ja palvelut
  • tuotemuotoilu
  • palvelumuotoilu
  • sisällöt
  • laatu
 • viestintä (tiedottaminen ja markkinointiviestintä)
  • painetut materiaalit
  • sähköiset materiaalit
 • käyttäytyminen
  • asiakaspalvelu
  • työyhteisön toimivuus
 • tarinat ja arvot
  • historia
  • kiinnostavat tarinat
  • todelliset arvot